Miten menee…

Tule meille työnohjaukseen!

Työnohjausta
tarpeeseen

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

Yrittäjän
palvelut

Yksilöllistä ohjausta työssä jaksamiseen ja pulmatilanteiden ratkaisuun.

Työyhteisön
palvelut

Hyvä, yhteisöllinen ilmapiiri kohentaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja tuloksia.

Mielenterveyden
ensiapu

Mielenterveys on osa terveyttä, se on voimavara ja mielen hyvä vointi antaa kykyä selvitä arjessa.

Työnohjaus

Keskeisenä menetelmänä työnohjauksessa on keskustelu ja vuorovaikutus työnohjaajan ja ohjattavan kesken.

Yrittäjän palvelut

• Yrittäjän hyvinvointi

• Yrittäjyyden tukeminen

• Itsensä ja henkilökunnan johtaminen –itseä unohtamatta

Työyhteisön palvelut

• Työilmapiiri ja työyhteisön hyvinvointi

• Työnohjaus

• Yritystoiminnan kehittäminen

• Business Coaching

Mielen-

terveyden

ensiapu

Mielenterveyden ensiavussa haetaan keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Muutokset työpaikalla voivat aiheuttaa negatiivisuuden kierteen, joka heijastuu häiritsevästi työntekijöihin. Oikeanlaisilla menetelmillä tällainen kierre saadaan katkaistuksi, mikä palauttaa motivaation ja kohentaa koko työyhteisön ilmapiiriä.

Työnohjaaja J-P

Olen taloushallinnan ammattilainen yli 35 vuoden kokemuksella. Työssäni olen kohdannut yrityksiä ja yrittäjiä hyvin monenlaisissa tilanteissa ja auttanut heitä eteenpäin. Osaan kuunnella ja kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta hoksaamaan oman tilanteensa. Kun tiedostaa itse, missä mennään, on sujuvaa aloittaa solmujen avaaminen.

ALOITA TYÖNOHJAUS JO TÄNÄÄN!

Soita tai ota yhteyttä sähköpostitse.

J-P Kokkonen

+358 40 586 65 46

jp.kokkonen(at)mitenmenee.fi

 

Copyright© Mainostoimisto Faros