Työnohjaus

Keskeisenä menetelmänä työnohjauksessa on keskustelu ja vuorovaikutus työnohjaajan ja ohjattavan kesken.

Copyright© Mainostoimisto Faros