Mielenterveyden ensiapu

Mielenterveyden ensiavussa haetaan keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Muutokset työpaikalla voivat aiheuttaa negatiivisuuden kierteen, joka heijastuu häiritsevästi työntekijöihin. Oikeanlaisilla menetelmillä tällainen kierre saadaan katkaistuksi, mikä palauttaa motivaation ja kohentaa koko työyhteisön ilmapiiriä.

Copyright© Mainostoimisto Faros